میهن داده به عنوان نماینده تبلیغات گوگل با یک روش کاملا متفاوت برای اولین بار از پنل فارسی تبلیغات گوگل همراه با ارتباط بلادرنگ با سرویس تبلیغات گوگل رونمایی کرده است. با این روش میهن داده با همکاری مستقیم گوگل سرویسی کاملا متفاوت با مزایای غیر قابل رقابت دیگر شرکت های این حوزه را بدون هیچ هزینه ای در اختیار کاربران ایرانی قرار میدهد. در این روش می توانید پس از عضویت رایگان در پنل کاربری میهن داده، از بخش تبلیغات گوگل که به صورت کاملا فارسی ارائه شده است استفاده کرده و با پرداخت هزینه دلخواه به صورت ریالی، تبلیغات گوگل خود را بدون هیچ واسط و اپراتوری ثبت و گزارش تبلیغات خود را به صورت لحظه ای دریافت نمایید. در حال حاضر تمامی شرکت های ارائه دهنده تبلیغات گوگل در ایران به ازای دراختیار گذاشتن پنل گزارشات گوگل از کاربران هزینه دریافت کرده و مبلغ تبلیغات را بر اساس ارز محاسبه میکنند که حذف این موارد گوشه ای از مزایای سرویس تبلیغات گوگل میهن داده می باشد.

PG1
140400 تومان
 • حداکثر تعداد ورود 2000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 400 کاربر
 • نامحدود کلید واژه
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO رایگان
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • تبلیغات موبایل
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش نامحدود
PG2
205900 تومان
 • حداکثر تعداد ورود 3000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 600 کاربر
 • نامحدود کلید واژه
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO رایگان
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • تبلیغات موبایل
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش نامحدود
PG3
335400 تومان
 • حداکثر تعداد ورود 5000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 1000 کاربر
 • نامحدود کلید واژه
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO رایگان
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • تبلیغات موبایل
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش نامحدود
PG4
660400 تومان
 • حداکثر تعداد ورود 10000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 2000 کاربر
 • نامحدود کلید واژه
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO رایگان
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • تبلیغات موبایل
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش نامحدود
PG5
1372800 تومان
 • حداکثر تعداد ورود 20000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 4000 کاربر
 • نامحدود کلید واژه
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • اطلاع رسانی قبل از اتمام شارژ
 • مدیریت زمان،مکان،بودجه
 • مشاوره SEO رایگان
 • نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...
 • تبلیغات موبایل
 • گوگل فارسی
 • مدت نمایش نامحدود