ثبت دامین

چنانچه می خواهيد برای موسسه خود سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain مي گويند هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آن را انتخاب نمود.

چرا دامین خود را در میهن داده ثبت کنیم ؟

 • ثبت دامین دلخواه در هر لحظه، در تمامی ساعات و روز های سال 24/7
 • ثبت دامین به نام متقاضی
 • دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
 • ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب
 • امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین

توضیحات و هزینه های اضافی

 •  دامنه های co.ir تنها برای شرکت های ثبت شده امکان پذیر است و نیاز به مدارک شرکتی دارد.
 •  دامنه های ac.ir و sch.ir تنها برای موسسات آموزشی همراه با مدارک آن موسسه امکان پذیر است.
 •  ثبت دامنه های gov.ir و org.ir تنها برای سازمانها و ارگانهای دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.
 •   دامنه های net.ir برای شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی همراه با مدارک لازم امکان پذیر است.
 •  جهت ثبت می بایست در سایت مرکز ثبت دامنه های ملی ثبت نام کنید و شناسه خود را در مراحل ثبت قرار دهید.همچنین از قسمت رابط های مجاز ، همه رابط ها را بر روی همه قرار دهید.
 •  دامنه های ملی پس از ثبت نیاز به تایید از طرف مرکز ثبت دامنه های ملی ایرنیک دارند.
 •   چنانچه دامنه ای از طرف ایرنیک تایید نشد هزینه آن با کسر ۵۰۰ تومان کارمزد بازگشت داده خواهد شد.
 •   هزینه ثبت دامنه های فارسی (IDN ) سالیانه ۴۰۰۰۰ تومان می باشد و تنها با پسوند های com. و net. امکان ثبت می باشد

تمامی قیمت ها به تومان می باشند.

پسوند

مدت

ثبت – تمدید – انتقال

سفارش

ir.

١ سال

12,000

ir.

٥ سال

35,000

com.

1 سال

145,000

net.

١ سال

195,000

org.

١ سال

185,000

info.

١ سال

180,000

in.

١ سال

137,000

tv.

١ سال

500,000

me.

١ سال

262,000

mobi.

١ سال

230,000

biz.

١ سال

190,000

name.

١ سال

142,000

co.

١ سال

450,000

asia.

١ سال

215,000

ws.

١ سال

336,000

eu.

١ سال

153,000

us.

١ سال

118,000

club.

١ سال

175,000

click.

١ سال

152,000

co.ir.

١ سال

12,000

ac.ir.

١ سال

12,000

net.ir.

١ سال

12,000

org.ir.

١ سال

12,000

gov.ir.

١ سال

12,000

sch.ir.

١ سال

12,000

id.ir.

١ سال

12,000